Hankkeet

Baltic Circle toteuttaa oman toimintansa sekä teatteri- ja taidekentän kehittämiseksi hankkeita, joissa luodaan taiteellisia sisältöjä ja uusia teoksia, tarkastellaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tehdään tutkimusta.

Kulkue

SAMARA

Tekijä