BaND Expanded

BaND Expanded oli pohjoismais-baltialaisen BaND-verkoston hanke, joka tutki tulevaisuuden teatteria ja teatterin roolia muuttuvassa yhteiskunnassa. Hankkeessa järjestettiin monitaiteisia työpajoja, joissa nuoret taiteentekijät kehittivät työskentelyään ja loivat pitkäjänteisiä, kansainvälisiä yhteistyömuotoja. Hankkeessa oli mukana kahdeksan kansainvälistä esittävän taiteen organisaatiota: New Theatre Institute of Latvia, Theatre and Cinema Information and Education Centre (Liettua), Von Krahl -teatteri (Viro), Baltic Circle -festivaali, Tampereen tutkivan teatterityön keskus, Teaterhuset Avantgarden (Norja), PERFORM – A Nordic Workshop Platform (Norja) ja Inkonst (Ruotsi).

Hanketta tuki Pohjoismainen kulttuuripiste.