GLOBAL CITY – LOCAL CITY

GLOBAL CITY – LOCAL CITY oli projekti, jossa taiteen keinoin tutkittiin globaalia kaupunkikehitystä, yhteiskunnallisia, ekologisia ja poliittisia todellisuuksia, sekä kansalaistoimintaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä mahdollisuuksia. Yhdeksässä CityLab-työpajassa toteutetun tutkimusjakson jälkeen GC-LC loi uudenlaista taiteellista työtä residenssien ja festivaaliohjelmien kautta. Tehtävänä oli tuoda näkyville erilaisia kaupunki-ilmiöihin liittyviä asioita.

Projektin puitteissa Baltic Circle -festivaali järjesti residenssit islantilaiselle Kviss Búmm Bang -ryhmälle (2013) sekä suomalaiselle Maija Hirvaselle (2014). Molemmilta nähtiin festivaaliohjelmistossa uudet teokset.

GLOBAL CITY – LOCAL CITY yhteistyöverkostoon kuuluivat seuraavat festivaalit: SPIELART (München), Baltic Circle, Homo Novus (Riika), August Dance Festival (Tallinna), LIFT – The London International Festival of Theatre (Lontoo), Bunker (Ljubljana), Festival a/d Werf (Utrecht) ja ALKANTARA Festival (Lissabon). GLOBAL CITY – LOCAL CITY sai alkunsa Theatre/Festivals in Transition (FIT) -verkoston aloitteesta.

GLOBAL CITY – LOCAL CITY toteutettiin Euroopan komission tuella.