Kohti sovintoa

Photo of a light concrete wall, partially showing the words on the wall in their own lines: "finl, norv, svez" - presumably in some language Finnish, Norwegian and Swedish. Above the text is a pocket or sculpture made of birchbark.

Photo: Maaria Ylikangas

Baltic Circlen Kohti sovintoa -hanke kytkeytyy osaksi saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä, joka alkoi Suomessa syksyllä 2023.

Hankkeen tarkoituksena on koota taidealan toimijoita yhteen pohtimaan, mitä sovinto tarkoittaa suomalaisille taidelaitoksille ja miten ne voivat olla mukana edistämässä tätä, sekä nostaa esiin sitä, miten totuus vaikuttaa Suomen identiteettiin, millaisia uusia tarinoita Suomesta sovinto vaatii ja kenen tehtävä niitä on kertoa. 

Vuonna 2023 Baltic Circle järjesti osana vuoden 2023 festivaaliohjelmistoaan keskustelun, jossa pohdittiin sitä, miten samana vuonna aloitetut saamelaisten kuulemiset johtavat sovintoon. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuorot komission puheenjohtaja Hannele Pokalta, saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj – Uvjâ – Uvjan hankejohtaja Heidi Erikseniltä, sovittelija ja konfliktinratkaisun ammattilainen Miriam Attiakselta sekä taidemaailman rakenteiden asiantuntija, kuraattori Taru Elfvingiltä.

Julkisen keskustelun lisäksi Baltic Circle järjesti myös ohjatun, taidealan ammattilaisille suunnatun työpajan, jossa pureuduttiin suomalaisten taidelaitosten rooliin ja mahdollisuuksiin sovinnon edistäjinä.