Mobile Lab

Mobile Lab -projektin järjestäjänä toimi Festivals in Transition -verkosto. Kymmenen eurooppalaisen nykyteatterin luomiseen keskittynyttä festivaalia keräsivät voimansa yhteen luodakseen matkustavan laboratorion. Laboratorion tarkoituksena oli tutkia, kehittää ja testata diskurssin, kriittisen kirjoittamisen ja kommunikaation innovatiivisia käytäntöjä taiteilijoiden, kehittäjien ja yleisöjen välillä esittävän nykytaiteen kentällä.

Hanketta tuki EU:n Kulttuuriohjelma 2000.