Helsinki Art Institutions for Equality

Baltic Circle – Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Emmi Venna – Kuva: Tani Simberg

Baltic Circle on yksi helsinkiläisistä taideorganisaatioista, joka on laatinut strategian sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi toiminnassaan.

Mukana ovat myös EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Frame Contemporary Art Finland, Goethe-Institut Finnland, Galleria Huuto, Helsinki International Artist Programme HIAP, Helsingin taidemuseo HAM, IHME-nykytaidefestivaali, Koneen Säätiö, Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria, PUBLICS ja Zodiak – Uuden tanssin keskus. Toimijat kutsui koolle taiteilija Terike Haapoja.

Lue lisää: http://www.artforequality.fi.

Baltic Circle -festivaalin sosiaalisen tasa-arvon strategia

Baltic Circle on kansainvälinen teatterifestivaali, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 2000, vuosittain 2007 alkaen. Baltic Circlen toiminta perustuu uskoon taiteen mahdollisuuksista tuoda ihmisiä yhteen ja toimia yhteiskunnallisena muutosvoimana. Taide antaa tilan kuvitella sitä, mitä ei vielä ole, järjestää uudelleen tapaamme ymmärtää todellisuutta ja löytää sille jaettavia muotoja. Toiminnan perustana on luottamus taiteilijoihin, kumppaneihin ja kollegoihin ja rohkeus tarttua ennakkoluulottomasti uusiin ilmiöihin tai vaiettuihin todellisuuksiin. Baltic Circle korostaa yhteisöllisyyden, yhteistyön ja pitkäjänteisyyden merkitystä festivaalin rakentamisessa ja pyrkii omassa toiminnassaan edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistetään olemalla avoimia ja kuuntelemalla. Luomme tilanteita ja alustoja, joilla taiteilijat pääsevät itse ääneen – emme puhu heidän puolestaan. Kuratoinnissa on käytössä sukupuolikiintiö: vähintään 50% tekijöistä on naisia tai muunsukupuolisia. Tuotantoja ja viestintää räätälöidään teoskohtaisesti taiteilijoiden omia näkemyksiä ja toiveita kunnioittaen. Festivaalin ohjelmisto tarjotaan aina myös englannin kielellä.

Taloudelliseen epätasa-arvoon pyritään puuttumaan asianmukaisilla korvauksilla työntekijöille ja taiteilijoille ja festivaalin taloudellista saavutettavuutta edistetään. Taiteilijoille maksetaan korvaus tehdystä työstä. Työsuhteissa palkkaus on teatterialan työehtosopimuksen mukaista. Maksamme myös harjoittelijoille harjoittelukorvauksen. Festivaalin lippuhinnat ovat maltilliset ja ohjelmassa on runsaasti myös ilmaistapahtumia.

Puolustamme taiteen ilmaisunvapautta ja taiteilijoiden autonomiaa, kunhan teokset ja teosprosessit ovat syrjinnästä vapaita. Seisomme taiteilijoiden ja teosten takana ja kannamme vastuumme. Molemminpuolinen luottamus Baltic Circle -tiimin ja taiteilijoiden välillä on tärkeää. Baltic Circle on syrjinnästä vapaa organisaatio. Toteutamme tätä tarkastelemalla sekä omia käytäntöjämme että festivaalilla esitettäviä teoksia ja luomalla mahdollisimman turvallisia tiloja.

Kehitämme aktiivisesti taiteen ja ohjelmiston merkittävyyden arviointia taiteellisista lähtökohdista emmekä perusta toimintamme arviointia vain kvantitatiivisiin kriteereihin. Vuosina 2016–2018 teemme laadullista vaikuttavuustutkimusta tutkijoiden johdolla. Muutaman vuoden välein toteutetaan yleisötutkimus ja festivaalin jälkeen järjestetään palautekeskusteluja oman tiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Baltic Circle – Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Emmi Venna – Kuva: Tani Simberg