Metsäkirvisiä ja hömötiaisia – havaintoja ja terveisiä Oravasuolta

Clouds in the blue sky. A group of medium-sized birds, perhaps some kind of landfowls, are flying against the sky.

Photo: Tani Simberg / Baltic Circle 2021

Baltic Circlen ennallistamiskohde Oravasuo ja siihen kytkeytyneet Siltaneva ja Rasinneva ovat olleet Landscape Rewilding -suojeluohjelmassa jo lähes kaksi vuotta. Noin 50 hehtaarin suoalue sekä alueen kuusi eri luontotyyppiä ovat saaneet oman tilansa ja rauhansa takaisin: aikaa parantua, levätä ja villiintyä.

Viime vuoden Villin vieraat -tapahtuman jälkeen saimme uutisia suolta. Ennallistamistyön vetäjä Tero Mustonen lähetti meille muistiinpanoja havainnoista suon elämästä. Osuuskunta Lumimuutoksen perustajajäsen Tero on ilmastotutkija ja yksi viimeisimmän IPCC:n raportin kirjoittajista.

Oravasuota valmisteltiin turvetuotantoon hakkuilla ja ojittamalla. Lumimuutoksen ennallistamisohjelmaan siirron jälkeen suolla on alkanut uusi aikakausi. Rauhaan jätetty maa on houkutellut alueelle useita lintulajeja. Tero kertoi meille lukuisista metsäkirvis-, pajulintu-, peippo- ja punarintahavainnoista.

Yleisimpien lintulajien lisäksi suolla on nähty kuluneen vuoden aikana isokäpylintuja, kapustarintoja sekä joitain uhanalaisia lajeja. Baltic Circlen johtajat tapasivat suon reunalla alkusyksystä maan eteläisimpiin kuuluvan riekon. Oravasuon lounaisosassa on pyrähdellyt myös hömötiainen, joka sekin kuuluu harvemmin tavattaviin lajeihin. Lisäksi eräänä kirkkaana ja viileänä kevätaamuna suon pohjoisosasta siivilleen nähtiin nousevan nuori maakotka.

Terve suo tarjoaa lepo- ja lisääntymispaikan monille lajeille. Se on myös hiilinielu: Oravasuon 18 hehtaaria voi imeä ilmakehästä jopa 27 tonnia hiilidioksidia vuosittain.

Oravasuo on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille – siellä ilmasto lämpenee useita kertoja nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Kohteen kunnostustyön yhtenä tavoitteena on lisätä luonnon sietokykyä tällaisia ääri-ilmiöitä vastaan. Tavoitteenamme on ennallistaa Oravasuo ja siihen kytkeytyneet Siltaneva ja Rasinneva yhdessä Lumimuutos Osuuskunnan kanssa lapiointityönä. Kutsumme sinutkin mukaan ennallistamistalkoisiin syyskuussa 2022.

Tässä tekstissä esitetyt lausunnot ovat peräisin Oravasuon Lumimuutos Osuuskunnan tekemästä alueraportista vuonna 2021 sekä Tero & Kaisu Mustosen puheista Villin vieraat -matkalla viime vuonna. Lue lisää yhteistyöstämme ja lahjoita Lumimuutoksen työhön täällä.

Clouds in the blue sky. A group of medium-sized birds, perhaps some kind of landfowls, are flying against the sky.

Photo: Tani Simberg / Baltic Circle 2021

Kuva hieman lumisesta pelto- tai suoaukeasta, jossa kasvaa muutamia kitukasvuisia mäntyjä. Tummissa talvivaatteissa oleva henkilö istuu yhtä puuta vasten. Taivaalla on pilviä, mutta kulmassa pilvipeite repeilee hieman ja reunasta kajastaa pehmeää valoa.
Oravasuo on erityinen paikka. Suon maaperä puristuu kasaan ja tukee, antaa periksi ja nostaa kulkijan jälleen ylös. Kuva: Tristian Petsola / Baltic Circle 2021
Lähikuva hömötiaisesta sammaleisella oksalla. Kuvan tausta on epätarkka, aika synkkä.
Hömötiainen oli vielä vähän aikaa sitten yleinen näky suomalaisessa metsässä, mutta viime vuosien tehometsätalouden takia niiden määrä on vähentynyt huomattavasti, ja niistä on tullut äärimmäisen uhanalaisia.
pajulintu oksalla vihreää taustaa vasten
Pajulintu on ujo ja näyttäytyy harvoin ihmiselle. Laji on kuitenkin yleinen Suomessa, ja sen yksinkertaista, mutta kaunista laulua voi kuulla usein.
Lähikuva kanervikosta. Taustalla oleva maa on kevyesti lumen peitossa.
Kuva: Tani Simberg / Baltic Circle 2021