rampa associations

haavoittuvaisia havaitsemisia

Overlaid images and textures that could be wood, ice, stone, mushrooms, fur, water, awash in a palette of dusky pinks and dark purple with bursts of off-white and splatters of dark blues, pinks, and greens. In the top right a pair of silhouette hands swim through the image, encircling an invisible object, gently embracing and supporting. They are filled with a colourful ombre, purple, blue and mustard. The image is crunchy and drippy with a combination of hard and soft lines.

Image: Hang Linton

rampa sairas vammainen hullu väsyny kivuissa traumatisoitunu
kipeä vaivainen hyödytön rahaton rikki selviytyjä uhriksi tuotettu hämillään hiipunu menetetty uupunu
ulossuljettu

sinä, minä, he, nuo, ne, me, kuka tahansa meistä

meidät

on

kutsuttu

haavoittuvaisia havaitsemisia on ryhmämme rampa associationsin saavutettavampi kaksipäiväinen tapahtuma. olemme kansainvälinen kroonisesti sairaiden rampataiteilijoiden työryhmä. tapahtumaa suunnitellessamme huomioimme etenkin saavutettavuutta, hoivaa ja jokaisen autonomiaa. rohkaisemme sinua tutkimaan millä tavoilla haluat ottaa osaa tapahtumaan, joka järjestetään perinteisessä teatteritilassa, mutta omaehtoisissa olosuhteissa – kenties koet sen vaakatasossa? aktiivisesti osallistuen? perinteisesti sivummalta seuraten? tapahtuman aikana voit kokea useita erilaisia esityksiä ryhmämme taiteilijoilta.

Onko ne esityksiä?

tuotoksia, aikaansaannoksia

Mitä jos

me kieltäydytään saamasta aikaan

tässä projektissa kurkotamme toisiamme kohti, esteellisyyden ja eristyksen lävitse. projektin fasilitoija-taiteilija Isa Hukan aloitteesta harjoitamme kollektiivista taiteentekoa, huolenpitoa, yhteyden vaalimista, saavutettavuuden luomista ja suostumuksen neuvottelua pandemia-aikana.

kutsumme sinut harjoittelemaan kanssamme. liity kokemaan välähdyksiä maailmasta, jossa sairaan upeat kehomme otetaan vastaan kokonaisina. tule mukaan luomaan esityksellistä tilaa, jossa saa myös vain olla. tervetuloa oleskelemaan rennommalla tavalla sen sijaan, että ponnistelisimme täyttääksemme vammattomat standardit. sinut on kutsuttu sellaisena kuin olet, sisältäen kaiken kivun/nautinnon, hankaluuden/lohdun, pelon/helpotuksen, toivottomuuden/uteliaisuuden.

Voidaanko lakata hetkeksi 

esittämästä suoriutumasta tuottamasta?

Voidaanko lakata hiljaisesti hyväksymästä kuinka meistä tuotetaan tuotteita?

Mitä se auttaa jos me kieltäydytään aikaan saamasta?

emt,

voitaisko edes yrittää?

(dreaming is mandatory) 

ensimmäisessä yhteisessä projektissamme Baltic Circlen kanssa lähtökohtamme on tuottavuuden, suorittamisen ja esittämisen vaatimusten kyseenalaistaminen. projektin taiteilijat lähestyvät kukin aihetta omasta tulokulmastaan. eri äänistä muodostuu riitasointuinen, polyfoninen esitystapahtuma.

Entä jos me

vastustetaan esittämistä esittämistä esittämistä

Entä jos me

kutsutaan sut sen sijaan harjoituksiin?

Oota. Ehkä harjoittelemaan ois parempi, aktiivisempi sana?

Joo. Me kutsutaan sut harjoittelemaan.

tapahtuman ajan yleisö voi yhdessä kanssamme tutkia mitä kaikkea rammat ja sairaat taidepraktiikat voisivat olla. erityisesti rammat, kroonisesti sairaat, vammaiset, uupuneet ja muut ihmiset, jotka jäävät usein taide- ja yhteisöllisten tapahtumien ulkopuolelle, ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan.

Myös me ollaan harjoituksissa,

myös me ollaan tässä sotkussa. 

Miten päästä toisaalle?

Ja millainen se vaihtoehto on?

crip sairas krympling krøbling lámis rampa associations on yksi Baltic Circlen ja Koneen säätiön nelivuotisen Tulevan näyttämö -hankkeen taiteellisista työryhmistä. Hankkeen puitteissa kutsutut taiteilijat pyrkivät monipuolistamaan näyttämöjä ja vakiinnuttamaan kestävämpiä käytäntöjä esittävän taiteen alalla. Projektin taiteilijat kyseenalaistavat kehoon, kykyihin, kieleen tai kokemukseen liittyviä normeja ja tekevät yhteistyötä dialogissa Baltic Circlen kanssa.

Miten hyödyttömäksi luokiteltuna voi suoritua, esiintyä?

Miten pyrkiä pyrkiä pyrkiä mahdottoman grindauksen keskellä?

Miten lopettaa kun kehomieli sanoo ei?

Miten kuvitella vaihtoehtoja?

Miten tehdä yhteistyötä, olla yhdessä

Miten voida ylipäänsä työskennellä

Miten tehdä taidetta

Miten löytää lohtua

Miten puhua suoraan

Miten pitää huolta, hoivata

Miten olla osana muutosta

(dreaming is still mandatory)

Työryhmä:

Isa Hukka on kirjoittaja, taiteilija ja opiskelija, jolle oma sänky on pyhä paikka. Hän asuu Helsingissä, joskin osia hänestä elää aina Pohjois-Pohjanmaalla, Kööpenhaminassa ja Montréalin/Tiohti:áken alueella. Ruohonjuuritason rampajärjestäytymisen ja esitysten tekemisen lisäksi hän on toiminut kääntämisen parissa, ja useat lehdet ovat myös julkaisseet hänen palkittua queeriä ramparunouttaan. Fasilitoidessaan rampa associations -ryhmää Hukka ammentaa etenkin traumatietoisista lähestymistavoista. Hän haluaa jatkaa rampakielen ja ramapatanssin parissa sekä osallistua radikaalin saavutettavuuden & hoivan luomiseen.

Aku Meriläinen on mediataiteilija, joka kehittää normeja haastavia käytänteitä digitaalisia teknologioita ja esittäviä taiteita yhdistävissä teoksissa.

Tällä hetkellä hän on kiinnostunut taiteellisen prosessin ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tunnistaa syrjiviä kulttuurisia piirteitä rampanäkökulmasta.
Viimeisimmässä Nakurampa-nimisessä projektissaan hän on aloittanut online-seksityön muunsukupuolisena ja MS-taudin kanssa elävänä ihmisenä. Projekti pyrkii haastamaan pornon vallitsevaa miehistä katsetta queerin ja antiableismin näkökulmasta sekä moninaistamaan käsityksiä vammaisuudesta. Nakurampa on yhteistyöprojekti valokuvaaja Tuisku Lehdon kanssa.

Sunna Maaret (she/they) – tai kuten hän esittelee itsensä saamelaisittain – Niillasaš-Jovnna Máreha Juhani Sunná Máret – on saamelainen ja suomalainen audiovisuaalinen taiteilija ja tarinankertoja, syntynyt ja kasvanut Anárissa, Saamen maalla. Elokuvan, keskustelun, musiikin ja meemien kautta Sunna Maaret tutkii erilaisia tapoja osallistua elämiskykyisempien yhteisöjen rakentamiseen taiteen avulla.
Dj-nimellä “Sunna Maaret” hän kokeilee dj-settien mahdollisuuksia keskittää lepo, rinnakkaiselo ja unelmoiminen vastaiskuna kapitalistiseen ja ableistiseen hypertuottavuuteen. Viime aikoina he ovat työstäneet audiovisuaalista dj-settiä / taideinstallaatiota ‘ASAP ~ As Slowly As Possible’, joka pyrkii saamaan tilaa huomiselle, jossa maata ja kaikkia eläviä olentoja ei kohdella loputtomina resursseina.

Ar Utke Ács (nimi muutoksen alla) on taiteilija, joka työskentelee nykytanssin ja laajennetun koreografian parissa. Hän käsittelee kehon poetiikkaa ja politiikkaa queer- ja crip-strategioin esitysten, dramaturgian, kohtaamisten, tekstin, kirjonnan ja installaatioiden välisissä saumoissa. Ács tuottaa omia teoksia, osallistuu yhteistyöhön ja kollektiiveihin muun muassa osana fake daughter –queer-taidekollektiivia, höjden studiosia Tukholmassa ja Dance Cooperative –tanssiosuuskuntaa Kööpenhaminassa. Tällä hetkellä hän on sitoutunut taiteelliseen työhönsä tapana vahvistaa sukulaisuutta ja ‘tilapäisiä autonomisia vyöhykkeitä’ kapinoilla, eettisyydellä ja estetiikalla, joka toimii vastalääkeenä anestesialle ja nousevalle fasismille – joskus sängystä, toisinaan protestien kautta.

Hang Linton on itseoppinut monitieteinen taiteilija, joka työskentelee julkisen taiteen, musiikin, performanssin, tanssin, videon ja installaatioiden parissa. Hänen taiteellinen työnsä tutkii toiseutta, aktivismia ja vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä terveiden, epälineaaristen aikakäsitysten ja yhteisöjen kautta. Hangin työ on kapinaa puhdasta estetiikkaa vastaan ja työtä kapitalististen rakenteiden alla, jotka vaativat suurta tuotantoa. Hän on tällä hetkellä kiinnostunut käyttämään audiovisuaalisia installaatioita häiritsemään valkoisia kuution muotoisia tiloja ja tutkimaan, miten hoito ja saavutettavuus voidaan asettaa etusijalle näissä ympäristöissä.

Laura Lulika on taiteilija, joka työskentelee ja elää queerien, rampojen, sairaiden ja neuroepätyypillisten selviytymisstrategioin. Videon, äänen, kirjoittamisen ja esityksen avulla hän tutki töissään huolenpitoa, seksuaalisuutta, työtä, sairautta, likaa ja performatiivisuutta arjessa: Lulikan työtä ohjaavat päivittäisen toiminnan rytmit, liike ja rituaalit. Lulika tekee usein yhteistyötä muiden kanssa, tarkastelee saavutettavuutta eri näkökulmista ja pyrkii työskentelemään keskenään riippuvaisissa muodoissa, jotka heijastavat kaikkien asianosaisten hoitotarpeita.

Paikallisissa offline- ja online-yhteisön tukiryhmissä aktiivisesta Lulikasta tuli äskettäin East Leeds Projectin johtaja. Lulika tekee parhaillaan Arts Council Englandin rahoittamaa DYCP-tutkimusprojektia nimeltä The Trogs. Hanke tallentaa hänen kotikaupungissa olevien, vähän tunnetuiden luola-asukkaiden historiaa ja juhlii maaseudun vastakulttuuria sekä kansanperinnettä.

Sal Reis Trouxa on kasvipohjainen kokki, joka työskentelee kestävän kehityksen, jätteettömyyden ja fermentoinnin parissa. Hän on erityisen kiinnostunut ruoan ja kulttuurin sosiaalisista ja poliittisista näkökohdista. Sal on kasvanut Portugalin maaseudulla isovanhempiensa perustamassa omavaraisessa yhteisössä, ja hänen juurensa jatkuvasti inspiroivat häntä työskentelemään ruuan parissa niin tarpeen kuin yhteisyyden sekä yhdessäolon teemojen näkökulmasta. Viimeaikaisissa projekteissaan hän on tehnyt yhteistyötä taiteellisissa kontekstissa ja “Precarious Perspectives” -prosessin aikana Sal toimii hoivaajana ja kokkina sekä työryhmälle että vieraille.

haavoittuvaisia havaitsemisia -esitystapahtuma oli seuraavien henkilöiden ja tahojen kollektiivisen työn tulos:

rampa associations -työryhmä eli fasilitoija-taiteilija Isa Hukka ja taiteilijat Aku Meriläinen, Ar Utke Ács, Hang Linton, Laura Lulika, Sal Reis Trouxa, Sunna Maaret

ja

taiteilijat Tuisku Lehto ja Trashi,

valosuunnittelija Rita Löytty,

live streamin ohjaaja Visa Kiikka ja assistentti Ville-Matti Tenovirta,

hoivatyötä tehnyt Margot Litchfield.

Haluamme kiittää myös

Emma Ainalaa ja Ellie Englishiä, joiden taideteoksia oli esillä esitystilassa

sekä Martta Jylhää ja Joel Karppasta majoituksesta.

Baltic Circleltä

taiteellinen johtaja Hanna Parry,

toiminnanjohtaja Asta Teräväinen,

hankkeen tuottaja Nóri Varga,

viestinnän asiantuntija Emmi Linnankivi,

viestinnän harjoittelija Riina Niemi,

tuotantoharjoittelija Iva Matiyas,

tuotantoharjoittelija Jade Roberts,

tuotantoharjoittelija Margareeta Lauronen,

tekninen tuottaja Lauri Myllylahti,

runner Kryštof Kučera,

vapaaehtoiset Yu Yue, Iiris Miettinen, Remi Vesala, Rauna Lilja, Heta Nikula, Anastasiia Lapteva, Mixu Koski, Mika Hyvärinen

ja kiitos Kiia Beilinsonille ja Sanna Ritvaselle, joilta saimme lainata rekvisiittaa.

Teatteri Viiruksesta

taiteellinen johtaja / teatterinjohtaja Jussi Sorjanen,

vastaava tuottaja Mirkka Maikola,

vastaava tuottaja Hanna Sundman,

hallinnollinen koordinaattori Sofie Gammals,

tekninen päällikkö Atte Pukero,

teknikko Laura Siironen,

teknikko Noora Pietilä,

markkinointi- ja lehdistövastaava Elis Hennel,

baarin henkilökunta Lisa Rönnberg, Karolina Lång, Elin Symes ja Rebecka Nylund.

Esitys oli osa Viirus GUEST-ohjelmaa.
Teatteriteon mahdollisti Baltic Circle -festivaalin monivuotinen Tulevan näyttämö -hanke, jonka rahoittaa Koneen Säätiö.

pe 18.11. 17.00
la 19.11. 14.00
la 19.11. 19.00

Teater Viirus
Välimerenkatu 14
00220 Helsinki

Kieli: Esityksen pääkieli on englanti. Osa esiintyjistä ja henkilökunnasta puhuu myös muita kieliä, kuten suomea, ruotsia jne. Voit itse käyttää vapaasti haluamaasi kieltä.

Osallistujalle:

Tapahtuma järjestetään Viirus-teatterissa. Aivan paikan edessä on raitiovaunupysäkki ”Välimerenkatu” (raitiovaunu 9). Viirus-teatteri on fyysisesti esteetön liikkumisen apuvälineitä käyttäville.

Teatteri sijaitsee pohjakerroksessa. Sen aulassa on esteetön wc. Tilassa ei ole induktiosilmukkaa. Avustajat, opaskoirat ja tukihenkilöt (jne.) ovat tervetulleita mukaan ilmaiseksi.

Edelleen käynnissä oleva pandemiatilanne huomioidaan tapahtumassa: eli käytäthän maskia tapahtumassa. Tapahtumaan (Viiruksella tai RTI-talolla) ei voi osallistua jos on minkäänlaisia COVID19- tai flunssaoireita. Peruutathan ystävällisesti varauksesi, mikäli et voikaan osallistua.

Otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä mikäli sinulla on kysyttävää tai palautetta tämän tapahtuman esteettömyydestä.

Nakurampa: päiväuni pornosta sisältää alastomuutta ja on ainoastaan aikuisille (K18). sleepover / yökylä intro (la klo 19) toimii myös johdatuksena Nakuramman esitykseen eli se käsittelee puheen tasolla samankaltaisia seksuaalisuuden teemoja. Tapahtuman aikana ihmisiä myös ohjeistetaan selkeästi aina siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi.