Turvallisemman tilan periaatteet Baltic Circle -festivaalilla

Tapahtumaan saapuessamme sitoudumme kunnioittamaan muiden henkilöiden fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia rajoja. Emme hyväksy minkäänlaista rasismia, transfobiaa, homofobiaa, ableismia, misogyniaa, muuta häirintää tai syrjivää käytöstä tai kieltä.

Näillä yhteisillä periaatteilla pyrimme luomaan tapahtumasta turvallisemman ja viihtyisämmän kaikille:

  1. Ethän oleta suostumusta. Kysy, kunnioita saamaasi vastausta ja pyydä anteeksi tarvittaessa.
  2. Ethän oleta kenenkään identiteettiä, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, pronominia, terveydentilaa, toimintakykyä tai taustaa.
  3. Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja henkilökohtaista tilaa.
  4. Ethän koske muihin henkilöihin, avustajakoiriin tai
    apuvälineisiin ilman suostumusta. Vältä käyttämästä hajusteita.
  5. Pyri tiedostamaan omat ennakkoluulosi ja etuoikeutesi. Pyri huomioimaan muut läsnäolijat. Anna muille tilaa liikkua, vetäytyä ja ottaa etäisyyttä.
  6. Toimi hyväntahtoisesti ja pidä huolta kanssaihmisistäsi.

Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien meidän tilassa olevien kesken jaettu velvollisuus. Mikäli kohtaat tai havaitset tilassa häirintää, kerrothan siitä oitis Baltic Circle -festivaalipassia kantavalle henkilökunnan edustajalle tai järjestyksenvalvojalle. Heidän velvollisuutensa on kuunnella sinua ja ottaa tilanteesta vastuu. 

Festivaaliklubilla turvatiimin tunnistaa valonauhasta.

Mikä on turvallisempi tila?

Turvallisempia tiloja on rakennettu alun perin feministisissä ja alakulttuuritapahtumissa 1960-luvun puolivälin tienoilla. Niiden tarkoituksena on ollut luoda yhteiskunnallisesta sorrosta ja syrjinnästä vapaita väliaikaisia tiloja. Turvallisemman tilan käytännöt ovat sittemmin kehittyneet tunnistamaan keskenään erilaisten ihmisten erityistarpeita ja vastaamaan niihin. Ajatus turvallisemman tilan periaatteiden takana on kannustaa aktiiviseen toimintaan ja yhteisvastuuseen jaetuista tiloista ja kanssaihmisten turvallisuuden tunteesta tiedostaen samalla, ettei yhdenkään tilan turvallisuutta voida jatkuvasti taata jokaiselle osallistujalle samanaikaisesti. Turvallisemmassa tilassa voidaan kuitenkin taata pyrkimys turvallisuuteen, keinot riskien ennaltaehkäisyyn ja valmius toimimaan tarpeen vaatiessa.

Baltic Circle festivaalilla sitoudumme työskentelemään turvallisempien tilojen eteen vapauttaaksemme kaistaa taiteen vapaudelle, kriittiselle ajattelulle, uusille näkökulmille ja kaikenlaisten tunteiden ja kokemusten kirjolle. Uskomme, että totuuksia voi olla olemassa useita samanaikaisesti. Haluamme tehdä tilaa myös vaikeille keskusteluille ja ristiriitaisuuksille, kohdata tabuja uteliain mielin ja haastaa totunnaiset olosuhteet avoimin sydämin. Emme pelkää kohdata konflikteja tai tehdä virheitä, päinvastoin, ne ovat välttämättömiä askelia matkalla oikeudenmukaisempaa kulttuuri- ja taidealaa sekä yhteiskuntaa suuremmassa mittakaavassa. Harkitumpaa, tiedostavaa ja välittävää ilmapiiriä peräänkuuluttamalla pyrimme antamaan pelottomille, mieltä ravisuttaville ja odottamattomille kohtaamisille tilaa tapahtua.

Häirintä, syrjintä ja epäasiallinen käytös

Jokainen kokee epäasiallisen käyttäytymisen eri tavalla, eikä sitä ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä. Se, että henkilö kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti, riittää siihen, että tapaus otetaan käsittelyyn epäasiallista kohtelua havainneen henkilön toiveesta.

Häirintää on kaikki sellainen käytös, joka luo toista henkilöä halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin. Tutustu yhdenvertaisuuslain vastaisiin syrjintäperusteisiin tarkemmin täällä.