Meistä

Baltic Circle on kansainvälinen teatterifestivaali, joka järjestetään vuosittain marraskuussa Helsingissä. Järjestyksessään 21. Baltic Circle -festivaali järjestetään 22.–30.11.2024.

Festivaali luo intensiteettejä kaupunkiin, tutkii ajankohtaisia ilmiöitä, ottaa kantaa ja kutsuu vuoropuheluun. Baltic Circle uskoo taiteen esteettiseen ja affektiiviseen voimaan sekä esitysten sosiaaliseen ja poliittiseen toimijuuteen. Festivaalilla nähtävät teokset tutkivat uusia esitystaiteen muotoja ja tekemisen tapoja.

Baltic Circle toimii aktiivisesti suomalaisissa ja kansainvälisissä esittävän taiteen verkostoissa, osallistuu monimuotoisiin kehittämis- ja koulutushankkeisiin, tuottaa julkaisuja, järjestää residenssejä ja taiteilijavaihtoa, rakentaa toimintaedellytyksiä esittävän taiteen vapaan kentän toimijoille ja vaikuttaa paikalliseen kulttuuripolitiikkaan.

Baltic Circlen toiminta perustuu taiteen mahdollisuudelle tuoda ihmisiä yhteen ja toimia yhteiskunnallisena muutosvoimana. Taide antaa tilan kuvitella sitä, mitä ei vielä ole, järjestää uudelleen tapaamme ymmärtää todellisuutta ja löytää sille jaettuja muotoja.

Festivaalin toiminnan lähtökohtana on luottamus taiteilijoihin, kumppaneihin ja kollegoihin sekä rohkea vuoropuhelu eri todellisuuksien kanssa. Baltic Circle korostaa yhteisöllisyyden, yhteistyön ja pitkäjänteisyyden merkitystä festivaalin rakentamisessa ja pyrkii omassa toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, solidaarisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.