Sunna & Brouwer

MAADTOE

A painting that looks almost as a comic. There are many different people in the image, a common nordic house, police and police cars as well as a reindeer pen with a view to the hills behind it.

Photo: Anders Sunna, Area Infected

[maa-too-ae] åarjelsaemien gïele: máddu, máttuid eatnamat ja árbi

Čájáhusas Anders Sunna ja Michiel Brouwer gažadeaba Ruoŧa sámepolitihkas, rasismmas ja sisabahkkemiin. Čájáhus dássádallá dálá njuohtama ja dokumeanttalaš govvema, olbmo dovdduid ja galbma byrokratiija gaskkas.

Anders Sunna njuohtamat muitalit čiekŋalis, persovnnalaš ja bahča sámebearrašahistorjjá bággofárremiin duolbmamis, mii lea joatkkašuvvan badjel 40 jagi Duortnosleagis. Sunna hástala Durdnosa otnábeaivve mearrideddjiid dainna muitalusain su bearraša birra.

Dasa vuostebeallin ja lassin lea Michiel Brouwera kliinnalaš govat ovddastit fámolaš muittuhusaid sámi historjjás ja das, maid Ruoŧa stáhta bastá bargat. Govat, mat muitalit mo olbmot ledje geavahuvvon bargoreaidun duođaštit dieđalaš teoriijaid nálleoahpas čájehuvvojit dálá áigge dokumentašuvdnan ja potrehtan muitalit Sunna bearraša rahčamušain.

– –

MAADTOE [maa-too-ae] eteläsaami: alkuperä, synnyinmaiden perimä

Anders Sunna ja Michiel Brouwer herättävät kysymyksiä Ruotsin hallituksen harjoittamasta saamelaispolitiikasta; rakenteellisesta rasismista ja hyväksikäytöstä. Näyttely tasapainottelee nykymaalauksen ja dokumentaarisen valokuvan sekä tunteiden ja kylmän byrokratian välillä.

Anders Sunnan maalaukset ovat henkilökohtaisia, tuskallisia kuvauksia saamelaisten sortamisesta ja pakkosiirroista, jotka ovat jatkuneet Tornionjokilaaksossa jo neljä vuosikymmentä. Ammentamalla kuvastoa oman sukunsa historiasta, Sunna haastaa nykyhetken valtaapitäviä alueella.

Michiel Brouwerin valokuvat toimivat Sunnan maalausten vastavoimana sekä niitä täydentäen. Brouwerin kliiniset kuvat ovat todisteita Ruotsin valtion harjoittamista julmuuksista; siitä, kuinka saamelaisia on käytetty rotubiologisten kokeilujen välineinä. Kokonaisuutta täydentävät Brouwerin maisemavalokuvat ja Sunnan suvun kamppailua kuvittavat potretit.

Michiel Brouwer (Göteborg) lea studeren dokumentáralaš govvema St. Joost dáiddaakademiijas. Válmmaštuvvama maŋŋel son lea bargan govalaš dutkamiin Davvi-Eurohpá koloniserejuvvon osiin. Son lea bargan ovttas Anders Sunnain Maadtoe-čájáhusain ja almmustahttán govvagirjji ruoŧŧelaš nállebiologiija váikkuhusain. Girji bálkkašuvvui European Design Awards –bálkášumiin.

Anders Sunna (Johkamohkki) lea bajásšaddan sápmelaš boazodoallobearrašis Kieksiäisváris. Son lea gazzan friddja dáidaga oahpu Konstfack –dáiddaallaskuvllas ja su barggut leat čájehuvvon miehtá Ruoŧa, Norgga, Suoma ja maid Berliinnas ja Pariissas. Barggustis Sunna gieđahallá sámi servodaga ja iežas bearraša historjjá, bággofárrehemiid ja Ruoŧa stáhta čađahan kolonialisma. Sunna bargu fállá kanála politihkalaš kommenteremii ja dovdduid ovdanbuktimii, ja maid roahkasmahttá eará sápmelaččaid bealuštit identitehtaseaset ja leat rámis das.

Michiel Brouwer (Göteborg) on opiskellut dokumentaarista valokuvausta St. Joostin taideakatemiassa Hollannissa. Valmistumisensa jälkeen hän on keskittynyt kuvalliselle tutkimukselle Pohjois-Euroopan kolonisoiduista osista. Hän on työskennellyt yhdessä Anders Sunnan kanssa Maadtoe-näyttelyn parissa ja julkaissut ruotsalaisen rotubiologian vaikutuksia kuvaavan valokuvakirjan, joka palkittiin European Design Awards -palkinnolla.

Anders Sunna (Jokkmokk) varttui saamelaisessa poronhoitajaperheessä Kieksiäisvaarassa. Hän on opiskellut vapaata taidetta Konstfack -taidekorkeakoulussa ja hänen työtään on esitetty eri puolilla Ruotsia, Norjaa, Suomea sekä Berliinissä ja Pariisissa. Työssään Sunna käsittelee saamelaisyhteisön ja oman perheensä historiaa, pakkosiirtoja ja Ruotsin valtion harjoittamaa kolonialismia. Sunnan työ tarjoaa kanavan poliittiselle kommentoinnille ja tunteiden purkautumiselle sekä rohkaisee muita saamelaisia puolustamaan identiteettiään ja olemaan ylpeitä siitä.

– –

Leat dorjon / Tukijat: Koneen Säätiö, Stiftelsen Tre Smeder
Ovttasbarggus / Yhteistyössä: Konepajan Bruno

Konepajan Bruno
Aleksis Kiven katu 17 A

Näyttely avoinna 15.–19.11.2017

Hinta: vapaa pääsy €