WSABD Public Talk

A black and blue illustration that has two parts: the bottom of the illustration has a blue background with silvery forms that look like metallic clouds and a black text on top of it "We should all be dreaming". On the upper part of the illustration there are two orbs or balls on a dark, black background. The orbs look like two planets: one that is close and one that is far away

Baltic Circle – Sonya Lindfors & Mayan Abdulkarim – We Should All Be Dreaming – Image: Antti Kekki

”The possible has been tried and failed. Now it’s time to try the impossible!”
-Sun Ra

We Should All Be Dreaming on sarja tapahtumia, joissa käsitellään unelmoinnin mahdollisuuksia voimaantumisen ja vallankumouksen välineinä. Se kehottaa kuvittelemaan yhdessä radikaaleja utooppisia tulevaisuuksia. Tapahtumat sijoittuvat koreografioidun kohtaamisen, esityksen ja luennon välimaastoon kutsuen osallistujia viettämään aikaa keskenään, kuuntelemaan toisiaan sekä unelmoimaan yhteisöllisesti.

WSABD syntyy koreografi Sonya Lindforsin ja toimittaja-kansalaisaktivisti Maryan Abdulkarimin yhteistyönä. Molemmat ovat kiinnostuneita radikaalin utooppisista  dekoloniaaleista käytännöistä. WSABD tekee taktisen harhautuksen pelon, vihan ja raivon vaivaamassa maailmassa: se ei tyydy vain taistelemaan armottomia todellisuuksia vastaan, reagoimaan niihin ja paljastamaan niiden synkkiä olomuotoja, vaan toimii strategisena pehmeän vastarinnan jalustana raivaten tilaa yhteisölliselle kanssaolemiselle.

Tervetuloa sunnuntai-iltapäivän avoimeen WSABD-keskustelutilaisuuteen!
Baltic Circle -festivaalin aikana järjestetään myös kahdet WSABD-illalliskutsut (loppuunvarattu).

Sonya Lindfors on helsinkiläinen koreografi ja taiteellinen johtaja. Hänen työskentelyään määrittää olemassaolevien valtarakenteiden ravistelu sekä haastaminen, yhteiskuntaa lävistäen ja yhteisöjä voimaannuttaen. Maryan Abdulkarim on helsinkiläinen toimittaja ja kansalaisaktivisti, jota kiinnostaa vapauteen liittyvät teemat.

Työryhmä: Sonya Lindfors, Maryan Abdulkarim sekä Eero Aaltonen, Roy Boswell, David Munoz ja paikalliset yhteistyötahot

Yhteistyössä: Suomen Benelux instituutti, Spring Performing Arts Festival Utrecht ja UrbanApa
Tukija: Koneen säätiö
Teos on tuotettu osana Urban Heat -hanketta, jota osarahoittaa Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

www.sonyalindfors.com

su 18.11. 15.30

Bokvillan
Hämeentie 125