Poliittinen aktivismi ja havaintojen jakaminen korostuivat Baltic Circle -teatterifestivaalilla – marraskuinen festivaali sai kiitosta ajankohtaisesta ohjelmistostaan

A dark space with a person standing in the middle. The person has a white big collar with luscious ruffles and an orange jumpsuit.

Camille Auer, Ruff Knowledge – Photo: Tani Simberg / Baltic Circle 2023

Vuoden 2023 festivaali kannatteli eriarvoisuuden painoa tekemällä tilaa yhteisöllisyydelle ja aktivismille. Havaintojen jakaminen ja kuuntelemisen eri muodot korostuivat festivaalin poikkeuksellisen monipuolisessa ohjelmistossa, joka keräsi täydet katsomot.

Helsingissä 17.–25.11. järjestetty kansainvälinen Baltic Circle -festivaali sukelsi ajankohtaisiin kauhuihin vahvistaen niiden vastavoimia: yhteisöllisyyttä, moniäänistä vuoropuhelua sekä sovinnontekoa. Vuoden 2023 festivaalin avasi keskustelu ja työpaja, joissa käsiteltiin saamelaisten totuus- ja sovintotyön jalkauttamista, ja festivaali päättyi kannanottoon palestiinalaisten kansanmurhaa vastaan. Viikon aikana festivaalilla käydyt keskustelut vahvistivat käsitystä siitä, että taidelaitoksilta odotetaan solidaarisuutta. Baltic Circlelle tämä tarkoittaa konkreettisia tekoja niin vähemmistöjen identiteettipolitiikassa kuin yhteiskunnallisissa konfilkteissakin. 

“Sovinto lienee meidän sukupolvemme keskeisin kysymys. Miten sovinnon voi tehdä kansojen välillä, miten sovinnon voi tehdä maan kanssa, miten sovinnon voi tehdä itsensä kanssa monimutkaistuvassa maailmassa. Kutsuimme taidelaitosten johtajat vuoropuheluun saamelaisten totuus- ja sovintokomission kanssa ja aloitimme yhteistyön, jonka tarkoitus on uudelleenajatella taidelaitosten ylläpitämiä kansallisia narratiiveja. Haluan rohkaista kollegoita luopumaan yhtenäiskulttuurista ja kiinnostumaan Suomen monikulttuurisesta historiasta ja nykypäivästä”, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Hanna Parry

Festivaali on nostanut esiin alkuperäiskansa saamelaisten ihmis- ja maaoikeuskysymyksiä vuodesta 2017 lähtien. Yhteistyö totuus- ja sovintokomission kanssa vie aiheen käsittelyn yhteiskunnan ja taidemaailman rakenteisiin, kun taidelaitosten kanssa valmistellaan yhteinen strategia sovintotyölle. 

Antikolonialistisia kannanottoja paitsi kotimaan myös Palestiinan kontekstissa

Taiteilijat keräsivät rahaa avustusjärjestöille Palestiinaan, jakoivat tietoa ja tekivät teoksillaan tilaa yhteiselle surulle, raivolle ja radikaalille solidaarisuudelle. Baltic Circle allekirjoitti yhdessä mustien, ruskeiden, maahanmuuttaja-, alkuperäiskansa- ja antirasististen ryhmien kanssa Ruskeiden tyttöjen muotoileman laajan vetoomuksen Suomen hallitukselle, joka peräänkuuluttaa yhteisiä ihmisoikeuksia valkoisten oikeuksien sijaan ja vaatii Suomea lopettamaan Israelin tekemien sotarikosten ja apartheidin tukemisen asekaupalla. 

“Meillä on Suomessa vielä mahdollisuus sanoa ääneen, ettemme hyväksy kolonialistista väkivaltaa ja sitä ääntä moni taiteilija ja taidelaitos nyt vahvistaa. Taiteella on erityinen ominaisuus käsitellä monimutkaisia ilmiöitä tieto- ja tunnetasolla, kääntää näkökulmia, lisätä empatiaa ja purkaa mustavalkoista ajattelua. Sitä tarvitaan suoran toiminnan lisäksi nyt enemmän kuin koskaan, jotta meillä voisi olla rauha ja planeetalla tulevaisuus.”

Baltic Circle työllisti tänä vuonna yli 50 vapaan kentän freelanceria ja 30 talkoolaista, keräsi noin 2500 kävijää, vastaanotti kymmeniä kansainvälisiä vieraita, osatuotti seitsemän kotimaista kantaesitystä ja kolme kansainvälistä ensi-iltaa. Festivaali tarjosi yleisölle myös runsaasti ilmaisohjelmaa: klubeja, työpajoja, luentoja ja keskusteluja.

21. Baltic Circle -festivaali järjestetään marraskuussa 15.–23.11.2023.

A dark space with a person standing in the middle. The person has a white big collar with luscious ruffles and an orange jumpsuit.

Camille Auer, Ruff Knowledge – Photo: Tani Simberg / Baltic Circle 2023