Rampa productions -työryhmä

Isa Hukka on kirjoittaja, taiteilija ja opiskelija. Hän asuu Helsingissä, joskin osia hänestä kuuluu Pohjois-Pohjanmaalle, Kööpenhaminaan ja Tiohtià:ken/Montréalin alueelle. Ruohonjuuritason rampajärjestäytymisen ja esitysten tekemisen lisäksi hän on työskennellyt kääntämisen parissa. Useat lehdet ovat myös julkaisseet hänen palkittua runouttaan. Tällä hetkellä Hukka opiskelee filosofiaa, keskittyen feministisiin identiteettipolitiikan kritiikkeihin. Lähitulevaisuudessa Hukka jatkaa radikaalin saavutettavuuden ja hoivan, traumatietoisten työskentelytapojen ja rampamytologioiden tutkiskelua.

Una Auri on helsinkiläistynyt lavastaja, suunnittelija ja esitystaiteilija. Hän on lavastustaiteen praktiikassaan keskittynyt työryhmälähtöisiin tilasuunnittelun menetelmiin. Aurille keskeistä tilasuunnittelussa on näkökulmasidonnaisuuden huomioiminen tilallisissa, materiaalisissa ja visuaalisissa ratkaisuissa. Taiteellisessa työssään hän on tutkinut muun muassa sitä, miten tila voi haastaa binääristä, hierarkkista ja normatiiivista ajattelua. Auria kiinnostaa erityisesti korkeana ja matalana pidetyn törmäyttäminen, lepo antikapitalistisena työskentelymetodina sekä suunnitteluun suuntautuminen neuroqueeriudesta käsin.

Juti Saari on helsinkiläinen, ekofeministinen dramaturgi ja näytelmäkirjailija. Hän opiskelee Teatterikorkeakoulussa ja työskentelee freelancerina. Taiteen ja aktivismin rajapinnoilla viihtyvän Saaren kotigenre on scifi. Vaihtoehtoisissa maisemissa hän tutkii datan aistillistamista, sukupuolen moninaisuutta, kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän rampauttamista ja ilmastotoivoa. Painaviin aiheisiin yhdistyy lempeän leikkisä poeettisuus ja esitysmuodon jatkuva uudelleenmäärittäminen. Näyttämöllisen kirjoittamisen lisäksi Saari ohjaa, kirjoittaa runoja ja näyttelee.

Aku Meriläinen on mediataiteilija ja tutkija, joka kehittää normeja haastavia käytänteitä digitaalisia teknologioita ja esittäviä taiteita yhdistävissä teoksissa.

Tällä hetkellä hän on kiinnostunut taiteellisen prosessin ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tunnistaa syrjiviä kulttuurisia piirteitä rampanäkökulmasta.

Taiteellisen tutkimuksen Nakurampa-projektissaan hän on aloittanut online-seksityön muunsukupuolisena ja MS-taudin kanssa elävänä ihmisenä. Projekti pyrkii haastamaan pornon vallitsevaa miehistä katsetta queerin ja antiableismin näkökulmasta sekä moninaistamaan käsityksiä vammaisuudesta. Nakurampa on yhteistyöprojekti valokuvaaja Tuisku Lehdon kanssa.

Vishnu Vardhani Rajan – Body philosopher, on viettänyt viimeisen vuosikymmenen luoden yhteisökeskeisiä työskentelytapoja. Hänen osaamisensa ulottuu performanssitaiteesta ja liikkeestä stand up-komediaan ja elokuvantekoon. Häntä määrittävät väliviivoin koottu identiteetti, monialaiset työtavat sekä yhteyksien rakentaminen taiteen, tieteen, noituuden, historian ja kulttuurin välille. Kulttuurien, metodologioiden ja seksuaalisten identiteettien omaleimaiset värähtelyt ovat olennaisia välineitä hänen visuaalisessa Kielessään. Tverkkaus, Torkut julkisissa tiloissa, ihmisten yhdistäminen ompelemalla tilkkutöitä ja päälläseisomalla lentokentällä ovat Vishnun mikäsenytonkaan “arjen aktivismille”.

Vishnu tutkii häpeää tanssin, näyttelemisen ja stand-up-komedian kautta. Hän on kiinnostunut mielen tiedostamattomasta puolesta, vallan ilmaisumuodoista, manipulaatiotekniikoista ja tunnustamattomista ennakko-oletuksista ryhmissä. Uni, konflikti, queerin ravitseminen, ruoan politiikka ja valvonta ovat häntä kiinnostavia tutkimuskohteita. Yöpolitiikka, konfliktipositiivisuus, mielenterveys ja ruoka ovat toistuvia teemoja hänen työssään.

Sophia Mitiku on artisti ja tuottaja, jonka tunnistettava soundi ajelehtii kokeellisen RnB:n ja avantpopin välillä. Hänen musiikkinsa vaeltaa menetyksen ja kaipuun, muistojen ja fantasioiden hämärissä maailmoissa, nostalgian häiriöissä; se on sielunmessu rakkaudelle. Työssään hän painottaa surrealistisia ja unenomaisia mielikuvia tavoittaakseen monitahoisia todellisuuksia intersektioineen ja fragmentteineen. Sophia työskentelee parhaillaan toisen albuminsa “all sickness is home sickness” parissa, ja hänen monialaiseen työhönsä kuuluvat myös videoprojekteihin sveltäminen, ääni-installaatiot sekä työskentely Kairos Collectivessa.

Nóri Varga (she/they) on helsinkiläis-budapestiläinen tuottaja, teatteripedagogi, tutkija. Hän on työskennellyt Baltic Circlelle Coming Stage -tuotantojen parissa kaksi vuotta. Tuottajana hänelle on olennaista työstää teoksia, jotka haastavat teatterin käsitettä ja reflektoivat yhteiskuntiemme riitasointuja.