Festival Lab

Nuorille festivaalijohtajille kohdistettu, teorian ja käytännön yhdistävä harjoitteluohjelma Festival Lab sai alkunsa Festivals in Transition -verkoston kautta. Festival Lab:in tavoitteena oli antaa seuraavan sukupolven festivaalijohtajille tarvittavat teoreettiset ja käytännölliset edellytykset kehittää laboratoriomaisessa ympäristössä uusia ohjelmakonsepteja eurooppalaiselle yleisölle.

Ohjelman aikana yhteensä 20 nuorta kuraattoria osallistui työpajoihin kahdeksassa Euroopan maassa. Lisäksi viidelle osallistujalle tarjottiin residenssiä, jossa he pääsivät toteuttamaan omia projektejaan.

Hanketta tuki Euroopan komissio.