TRYOUT – Esittävän taiteen laboratorio

Tryout oli pilottihanke, jonka tähtäimenä oli perustaa kansainvälinen alusta esittävän taiteen kentän taiteelliselle tutkinnalle, uuden työn kehittämiselle ja luovalle vaihdolle. Pilottihanke järjestettiin vuonna 2010 Helsingissä. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Q-teatteri ja Baltic Circle ja se toteutettiin Pohjoismaisen kulttuuripisteen tuella.