Vaikuttamisen festivaali

Vaikuttamisen festivaali oli kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke, jossa festivaali tuotti ja tutki taiteen keinoja luoda vaikuttavuuden tiloja. Hankkeessa tarkasteltiin eri vaikuttamisen ja vaikuttavuuden tasoja julkisesta mielipiteestä henkilökohtaiseen kokemukseen. Huomio oli sekä rohkeiden ja radikaalien teosten tuotannoissa että niihin liittyvissä prosesseissa festivaaliorganisaatiossa.

Hankkeen läpi kulki kaksi autonomista mutta toisiinsa linkittyvää kehityskulkua: diskursiiviset tapahtumat, joissa syvennytään tulevaisuuden visiointiin erilaisten verkostojen, asiantuntijatapaamisten ja ajatushautomoiden kautta, sekä esitykselliset tapahtumat, joissa pyritään julkisten teosten kautta tuomaan ihmisten todellisuuteen uusia näkökulmia ja koettelemaan vaikuttamisen rajoja.

Vuoden 2016 festivaaliohjelmistosta hankkeeseen kuuluivat Suomi – Sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -projekti sekä New Solidarities -tapahtuma ja 2017 Pauliina Feodoroffin kuratoima Ensimmäiset kansat -ohjelmakokonaisuus. Vuonna 2018 ohjelmassa olivat All the Sex I’ve Ever Had – ja We Should All Be Dreaming -teokset sekä Kilo Taidetta -työpaja.
Hanke tarkasteli kriittisesti vaikuttavuuden käsitettä ja sen arviointia kulttuuritoimijoiden näkökulmasta.

Uusia, laadullisia vaikuttavuuden mittareita kehitettiin yhteistyössä Cuporen ja ArtsEqual-hankkeen kanssa. ArtsEqual-hanketta vetää Taideyliopisto, ja Cuporessa toimii sen taiteilija-tutkijaryhmä Socially Responsible Arts Institutions and Artists.

Hanke toteutettiin osin osana Urban Heat -projektia, joka on Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama.