Feodoroff, Abdulkarim, Nousiainen

Autonomiija áiggis / Autonomian aika

A photo of a red, yellow and blue flag that looks like the Sami flag hanging in a stick. In the background there is a view of a wintery snow-covered field that turns into a forrest.

Photo: Michiel-Brouwer

Autonomiija áiggis Feodoroffa, Abdulkarima ja S. Nousiainen guhtege dahkki iehčanas čájáhusoasážat vigget rátkit dan dilálašvuođa, mas nu juoga rašši ja oppalaš go mun ieš sáhttá (sáhtášii) riegádit.

Pauliina Feodoroff (Keväjávri) lea bagadalli ja aktivista, gii dáiddádujiidis bokte čohkke oktii dieđuid ja áddejumiid árbevirolaš luonddudieđus, báikedieđus ja dáidaga dieđuin. Feodoroff lea jođihan Davviriikkalaš Sámiráđi, Teáhter Takomo, Oahpahusministeriija dáidaga ja kultuvrra juksama guorahalli bargojoavku ja Rospuutto-joavkku.

Maryan Abdulkarim (Mogadishu, Tampere)  lea luođučálli, guhte lea beroštuvvan friddjavuođas. Servodatjurddašeaddjin Abdulkarim lea beroštuvvan dovdat ja dovddastit mekanismmaid, mat ráddjejit oktagasasaid ja servožiid friddjavuođa.

S.Nousiainen (Savo) studere servodatdiehtaga ja son lea beroštuvvan servodatlaš ja globála (eahpe)vuoiggalašvuođa- ja eahpedásseárvogažaldagain, (ođđa)kolonialismas, ekonomalaš eahpedásseárvvus sihke birasgažaldagaid ja suvdilis gárganeami dáfus, earenoamážit váldeanalysaid ja čáhppes feminisma gárganeami bokte. Maiddái identitehta, ruohtahisvuođa, gullevašvuođa ja etnalašvuođa gažaldagat leat nana fáttát.

– –

Autonomian ajassa Pauliina FeodoroffinMaryan Abdulkarimin ja S. Nousiaisen itsenäiset esitysosiot pyrkivät perkaamaan olosuhteita, joissa jotakin niin haurasta ja kaikenkattavaa kuin minuus voi(si) syntyä.

Pauliina Feodoroff (Keväjärvi) on ohjaaja ja aktivisti, joka mieltää työnsä perinteisen luontotiedon, paikkatiedon ja taiteen tiedon yhteiseksi tiedon- ja ymmärryksenkeruuksi taidetietoteoksissa. Feodoroff on johtanut Pohjoismaista Saamelaisneuvostoa, Teatteri Takomoa, Opetusministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmää sekä Rospuutto-ryhmää.

Maryan Abdulkarim (Mogadishu, Tampere) on vapaa kirjoittaja, jota kiinnostaa vapaus. Yhteiskunnallisena ajattelijana Abdulkarim on keskittynyt yksilöiden ja yhteisöjen vapautta rajoittavien mekanismien tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

S.Nousiainen (Savo) on yhteiskuntatieteiden opiskelija, kiinnostusalueinaan yhteiskunnalliset ja globaalin (epä)oikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon kysymykset, (uus)kolonialismin, taloudellisen epätasa-arvon sekä ympäristökysymysten ja kestävän kehityksen näkökulmasta, erityisesti valta-analyysien ja mustan feminismin kehyksen kautta. Myös identiteetin, juurettomuuden, kuulumisen ja etnisyyden kysymykset ovat hänen töissään teemallisesti vahvoja.

Teoksen työryhmään kuuluvat myös Outi Pieski, Esete Sutinen, Birit ja Katja Haarla, Binyam Schelling ja David Muoz.

Leat dorjon / Tukijat: Koneen Säätiö, Taiteen Edistämiskeskus
Ovttasbarggus / Yhteistyössä: Cirko – Center for New Circus

#yhteiskunnallistaliiketta

ti 14.11. 19.00
ke 15.11. 14.00
ke 15.11. 20.00

Solmu, Cirko – Uuden sirkuksen keskus
Kaasutehtaankatu 1 (rakennus 8)

Hinta: 17 / 12 €
Kesto: ~2h
Kieli: monikielinen