Raoni Muzho Saleh

Late Night Lectures: Gathering in a Multi-vocal MOOOOAAAAAAANN Ensures Solidarity

They stand in a space with a music stand in front of them. Their eyes are closed, and their face appears moved or emotional. The space resembles some sort of classroom or ordinary performance area.

Raoni/Muzho Saleh

Mikä avautuu, mikä paljastaa itsensä kun kiinnitämme huomiota loputtomaan vaikerrukseen meissä ja muissa?
oooooeeeeeehh-hhhhmmm
Mistä haavoista, mistä koetuista kokemuksista vaikertaminen kuuluu?
Mistä aistillisuudesta kehomme huutaa? aaaaaaaaarrrrrrrggghhhh
Minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia tutkimme omista ja toisten uikuttamisista?
siiiiiiggghhhhhh
Ja mistä menneisyyden tarinoista toivumme kokoontumalla yhteen yhteiseen suruun?

aauuwww-uuuhhhhh-uhuhuh-uhuh

Gathering in a Multivocal MOOOOAAAAAAANN Ensures Solidarity on poeettinen pohdinta ja kirjallinen vastine Raonin seremoniallisille kokoontumisille “Mourning Society”. Puheen läpi Raoni pohtii vaikerruksen voimaa ja merkitystä suremisen ilmaisijana ja sitä, miten ulvomisen ääni yhdistyy menetyksen ja kärsimyksen kokonaisvaltaiseen kokemukseen. Punomalla vaikerruksen osaksi puhetta, taiteilija kutsuu yleisön osallistumaan moniääniseen murinaan kokemaan yhteisöllistä menetystä ja surua. Tämä suremisen kehollinen pohdinta vaatii uudistettua suhdetta ruumiillistumiseen, jossa surua ja menetystä ei lähestytä vain henkisesti ja rationaalisesti, vaan myös koetaan ja ilmaistaan fyysisesti.

Raoni/Muzho Saleh (AFG/NL) on Amsterdamissa asuva taiteilija. Hänen työnsä on vaikuttunut fugitiivisuudesta, vallankumouksellisesta liikkeestä, joka muokkaa hänen taiteellista näkemystään. Sukupuolispektrin läpi tanssiva Raoni on kehittänyt ainutlaatuisen liikepraktiikan, joka korostaa “toiseksi tulemista”, jatkuvaa epätäydellisyyden tilaa. Tekstiilin, taikinan, äänen ja tekstin kaltaisten materiaalien avulla Raoni kutsuu esitystilaan vakavahkon leikin, jossa sekä yleisö että esiintyjät voivat harjoitella jatkuvaa neuvottelua toisen maailmallistumisesta.

Yhteistyössä Mad House Helsingin kanssa.

Luento on osa kansainvälistä Radio that Matters -hanketta, jonka ytimessä on esitystaide, radiofonia ja akustinen inklusiivisuus. Baltic Circlen, Short Theatre -festivaalin (IT), Festival Parallelen (FR), Errand Soundin (DE), Radio Papessen (IT) ja PAV:n (IT) yhteinen Luova Eurooppa -pilottihanke rakentuu yhteistyössä paikallisten radioiden, taiteilijoiden ja kulttuurin moninaisuutta edistävien järjestöjen välillä.

ma 20.11. 20.30

Mad House Helsinki
Tekstin talo, Lintulahdenkatu 3

Kieli: englanti

Osallistujalle:

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

 

Mad House Helsingin tilat ovat fyysisesti esteettömät. Lue lisää esityspaikan saavutettavuudesta täällä.