Radio That Matters

Radio that Matters on kansainvälinen hanke, jonka ytimessä on esitystaide, radiofonia ja akustinen inklusiivisuus. Se on Baltic Circle -festivaalin, Short Theatre -festivaalin (IT), Festival Parallelen (FR), Errand Soundin (DE), Radio Papessen (IT) ja PAV:n (IT) yhteinen Luova Eurooppa -pilottihanke. 

Millaista kokemuksellisuutta, yhteisöllisyyttä ja kulttuurista vaihtoa radio voi mediana tuottaa esittävälle taiteelle, jonka lähtökohta on yleensä näyttäminen ja visuaalisuus? Miten kuunteleminen ja akustiikka liittyvät huolenpitoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen? Voisiko äänen muodossa kiertävä esitystaide avata kestävämpiä käytänteitä kansainväliselle kierrolle? 

Etäisyyttä ja läsnäoloa uudelleen määrittelevän hankkeen keskiössä on tutkia äänen liikuttamaa mielikuvitusta ja äänen politiikkaa julkisessa tilassa. Radio That Matters käsittelee oikeutta kuulla ja oikeutta tulla kuulluksi. Se aktivoi yhteisiä kuuntelemisen tiloja ja tuottaa uudenlaisia jakamisen, kerronnan ja taiteellisen työn mahdollisuuksia. 

Kolmen eurooppalaisen festivaalin ja kahden äänitaideorganisaation hanke rakentuu yhteistyössä paikallisten radioiden, taiteilijoiden ja kulttuurin moninaisuutta edistävien järjestöjen välillä. Baltic Circlen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat Kulttuuria kaikille -palvelu ja Näkövammaisten kulttuuripalvelu. Festivaalit tuottavat uusia teoksia, jotka kiertävät muilla hankefestivaaleilla. Lisäksi järjestetään koulutusta, työpajoja, kuuntelu- ja keskustelutilaisuuksia sekä tehdään kulttuurin saavutettavuutta lisääviä toimenpiteitä. 

Vuoden 2023 festivaaliohjelmistoon toteutettiin hankkeen puitteissa kuuntelutapahtuma Äänten piirtämiä, Eilienin ja Pink-187:n konsertti Musiikkia linnuille ja muille, Raoni Muzho Salehin konserttiesitys Trans(in) Moan(in), luento Gathering in a Multi-vocal MOOOOAAAAAAANN Ensures Solidaritytyöpaja Moaning Choir sekä työpajan päättävä avoin harjoitus Moaning Choir – The Never Ending Moaning of a Polyphonic ChoirTämän lisäksi festivaalilla pidetään neljä kuuntelutilaisuutta, joissa livestriimataan Radio Papessen “YASS! You are so sound” -ohjelmiston Digital Masterclass -luennot.

Vuonna 2024 projektissa on mukana Short Theatren ja AREA06:n tuottama teos Alessandro Bosettilta, yhteistyössä ASP Sant’Alessio – Marcherita di Savoian (Rooma) kanssa, Baltic Circlen tuottama teos Ellen Virmanilta & Mia Takulalta (Helsinki) sekä Parallèle-festivaalin tuottama teos Maude Blandelilta, joka on tehty yhteistyössä ASLAA-yhdistyksen (Marseille) kanssa.