Sijdsååbbar (Giličoahkkin / Kyläkokous)

a close up of cyrillic hand written text on an old piece of paper

Oasit nuortalaččaid Gramota-arkiivva áššebáhpáriin / Extracts from the documents in the Skolt Sámi Gramota Archive – Photo: National Archives of Finland

Don doložis boahtá nuortalaččat siidačoahkkinvuogadat, mii bovdii buot siidda olbmuid čoahkkái dalle go dehálaš áššiin galggai mearriduvvot. Mearrádusaid dahke konsensus-prinsihpain, gaskkohagaid ain borastedje, jugistedje ja vuoiŋŋastalle, ahte mearrádusaid sáhtii dahkat olles mielain ja dárbbašlaš dieđuid vuođul.

– –

Ikimuistoisista ajoista peräisin olevan kolttasaamelaisten kyläkokousjärjestelmä kutsui kaikki kyläläiset koolle kun käsillä oli merkittäviä asioita päätettävänä. Päätökset tehtiin konsensus-periaatteella, välillä syötiin, juotiin ja levättiin, että päätökset tehtäisiin täysissä järjissä ja mahdollisimman kattavin tiedoin.

– –

Kultuvrra asehisvuohta ja láikivuohta doalaha kolonialaš vuogádagaid, nappo koloniserejeaddji kultuvrra? Duššadit, duššadit, duššadit, ja dasto boahtit jearrat rituálaid, dieđuid ja birgenvugiid birra. Ahte livččiigo vel juoga maid addit. Lean nu čađa váiban čilget, čuvgehit, vuovdalit dan jurdaga, ahte eallinbáikki oastin midjiide livččii buorre investeren, ii váldde maidige geasge.
–Pauliina Feodoroff

– –

Kulttuurinko ohuus ja laiskuus ylläpitää koloniaaleja rakenteita, siis kolonisoivan kulttuurin? Tuhotaan, tuhotaan, tuhotaan, ja sitten tullaan kysymään rituaalien, tietojen, eloonjäämistaitojen perään. Että löytyisikö vielä jotakin mitä antaa. Olen niin lopen uupunut selittämään, valistamaan, myymään ajatusta siitä että meille elintilan ostaminen on hyvä sijoitus, ei keneltäkään pois.
–Pauliina Feodoroff

– –

Leat dorjon / Tukija: Koneen Säätiö

Ovttasbarggus / Yhteistyössä: Konepajan Bruno

pe 17.11. 11.00
la 18.11. 11.00

Konepaja Bruno
Aleksis Kiven katu 17 A

Hinta: vapaa pääsy €
Kesto: 5 h