Kehä IIII

A white background with the words "Kehä IIII" four times in black futuristic font. Each time the text looks a little more blurry.

Baltic Circle – Kehä IIII – Illustration: Viivi Prokofjev

Neljäs kehä aukeaa. Uudessa journalistisessa teoksessa mennään pidemmälle, laajemmalle ja syvemmälle. Kehä IIII:n jutut ovat ottaneet aiheensa Baltic Circlen teosten teemoista, mutta verkkojulkaisu on linjaltaan omaääninen ja itsenäinen.

Kehä IIII sisältää neljä pitkää artikkelia, joihin kokeneet toimittajat suodattavat faktaa, tarkkoja huomioita ja uusia kulmia. Jutut käsittelevät sukupuolta, luontoa, liikennettä ja tulevaisuuksia. Jos taide ottaa käsittelyyn selittämättömän, journalismi voi osaltaan syventää asioita, joiden vääryyttä, historiaa tai järjettömyyttä ei huomata niiden tavallisuudelta.

Julkaisun päätoimitti Tero Kartastenpää ja taiteellisena johtajana toimi Viivi Prokofjev. He ovat yhdessä tehneet aiemmin feminististä aikakauslehti Tulvaa ja taidelehti FAT – Finnish Art Todayta. Juttujen kansikuvat otti neljä valokuvataiteilijaa.

Jutut ovat luettavissa sivustolla www.kehäneljä.fi.

Festivaalin jälkeen järjestettiin iltamat, joissa keskusteltiin artikkeleista ja niiden nostamista teemoista.

Hanke toteutettiin Suomen kulttuurirahaston tuella.