B2B – From the Baltic to the Barents Sea: Communities, Ecologies and the “green” transition

A photo of peat, with a puddle of water. The peat is mid-brown and looks soft. At the edges there are bilberry twigs and other vegetation. At the left corner there is a person standing in yellow rubber boots.

(C) Sami Laitinen / Baltic Circle 2022

Projektin B2B – From the Baltic to the Barents Sea: Communities, Ecologies and the “green” transition myötä Baltic Circle ja Pikene på Broenin järjestämä Barents Spektakel luovat uusia esityksiä, näyttelyjä sekä työpajoja molemmille festivaaleille vuosina 2022–2023. Yhteistyö avaa geopoliittisen keskustelun kaupungin ja arktisen periferian välillä. Ohjelmistoissaan festivaalit tutkivat vihreän kolonialismin ja monilajisten yhteisöjen teemoja sekä suhdettaan yhteiseen naapuriin, Venäjään.

Syksyllä 2022 Baltic Circle kutsui Barents Spektakelin mukaan ennallistamistalkoisiin Keski-Suomeen, ja marraskuussa murmanskilainen Fridaymilk luo Baltic Circle -festivaalille Inversia in Exile Showcasemultimediatapahtuman, joka jatkaa elämää Barents Spektakelissa usean päivän festivaaliklubina helmikuussa 2023. Baltic Circlessä avatut ennallistamisen teemat sekä keskustelut jatkuvat myös Barents Spektakel 2023 -ohjelmistossa: a Right to repair -symposiumissa, näyttelyissä ja muissa taiteellisissa interventioissa. Vuoden 2023 syksyllä jatketaan ennallistamistyötä sekä aloitetaan työskentely saamelaisten totuus- ja sovintokomission äärellä yhdessä Contemporary Art Archipelagon perustajajäsenen ja kuraattorin Taru Elfvingin kanssa. Komission mandaattia esitellään ja taidekentän roolia pohditaan yhteisissä työpajoissa festivaalilla 2023. Työskentely jatkuu 2024 ja se tähtää taidekentän aktivoitumiseen sovintotyössä. 

B2B on ensimmäinen hanke, joka tuo yhteen Pikene på Broenin, Post Humanities Hubin, Contemporary Art Archipelagon ja Baltic Circle -teatterifestivaalin. Pikene på Broen on kuraattoreista ja tuottajista muodostuva kollektiivi, joka on viimeiset 20 vuotta toteuttanut suuria ja pieniä kulttuurirajat ylittäviä projekteja sekä nostanut esiin pohjoiseen ja Barentsin alueeseen liittyviä aiheita ja kysymyksiä. Barents Spektakel 2023 on kuusipäiväinen festivaali, joka sisältää nykytaiteen projekteja, keskusteluja, näyttelyitä, esityksiä ja konsertteja. The Posthumanities Hub on Cecilia Åsbergin perustama tutkijakollektiivi, joka keskittyy feministiseen posthumanismiin.

Projektia on rahoittanut Pohjoismainen kulttuurirahasto (2022–2023) sekä Pohjoismainen kulttuuripiste (2023) ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (2023).