Kosteikot, jokivirrat, ejakulaatio ja alkulima – vedet virtaavat Baltic Circle -festivaalin ohjelmistossa

Illustration: Katri Astala & Pauliina Nykänen

Kansainvälinen teatterifestivaali Baltic Circle järjestetään 18. kerran 19.–27.11.2021 Helsingissä ja Väätäiskylässä, Keski-Suomessa. Festivaalin ohjelmistossa nähdään neljä kantaesitystä, kotimaisia ja kansainvälisiä vierailuesityksiä sekä retkeillään festivaalin ennallistamiskohteessa Oravasuolla.

(Lataa tiedote PDF-muodossa tästä)

“Ilmastokriisi vaatii kaikkien toimialojen uudelleenjärjestäytymistä. Kansainvälisen teatterifestivaalin kohdalla se tarkoittaa kestävämpien tuotantotapojen jalkauttamista, yhteisöllisyyden vahvistamista ja aktiivisia tekoja eriarvoisuuden purkamiseksi. Festivaaliohjelmassa se näkyy tänä vuonna teoissa ja teoksissa, jotka pyrkivät voimistamaan ihmisen kuuluvuuden kokemusta niin sosiaaliseen kuin ekologiseen kiertokulkuun”, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja Hanna Parry.

Ohjelmiston ytimessä on huolenpito ihmisistä ja maasta. Huomio kiinnitetään teolliseen maankäyttöön ja yhteisön merkitykseen maan puolustamisessa ja korjaamisessa. Teollisten investointien vaikutuksia katsotaan läheltä ja kaukaa: Wild Trippers vie katsojat ennallistamisretkelle Keski-Suomeen, turvetuotannolta pelastetulle Oravasuolle, MATA ja Killer Forest osoittavat suomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden, Stora Enson ja UPM:n Etelä-Amerikan investointien vaikutukset paikallisille alkuperäiskansoille ja pienviljelijöille. Altamira 2042 on esitys Amazonin sivujoesta Xingusta ja sen elämästä, jota maailman kolmanneksi suurin vesivoimalaitos ja Belo Monten jättiläispato uhkaavat.

Festivaali sukeltaa nautintoon ja puhaltaa tilaa ahtaisiin normeihin tavoitteenaan inklusiivisempi näyttämökulttuuri. Deep Time Trans -teos riemuitsee queeristä evoluutiosta ja elämän synnystä palaamalla vuosimiljardien taakse alkuvesiin. Ejaculation Falls lähestyy nautintoa voimavarana ja järjestää uudelleen kollektiivisia mielikuvia seksistä ja seksuaalisuudesta. UNDERTONE on kunnianosoitus elektronisen musiikin alakulttuurille ja ballroom-traditiolle ja Black Mercedes puhesäestys Prinsessa Dianan televisioiduille hautajaisille vuodelta 1997. Molemmat teokset liikkuvat esityksen ja klubin välimaastossa luoden runsaita audiovisuaalisia tiloja, joihin voi upottautua tuntikausiksi. Festivaalin intiimit teokset Fionde ja Nurture ehdottavat uudenlaisia huolenpidon eleitä.

Festivaaliohjelma esitysjärjestyksessä:

Chiara Bersani: Fionde

Fionde on ensimmäinen esitys Samara Editions – performances by post -teossarjassa. Se on esitys ja seikkailu, joka saapuu postipakettina ja jonka voi kokea pimeän laskeuduttua, yksin tai yhdessä.

Italialaisen performanssitaiteilija Chiara Bersanin teos on syntynyt ajassa, jossa yhteisöllisyyden muodot ovat muuttuneet, juhlat ja rituaalit hiljentyneet. Katapulttia tarkoittava Fionde avaa yhteyksiä kuljettaen kokijansa kohti uutta aikaa ja uusia kokemisen tapoja. Teoksen voi kokea kerran tai useammin – yhtä oikeaa tapaa ei ole. Rytmin ja keston päättää kokija itse.

Fionden tuovat Helsinkiin Baltic Circle ja Liikkeellä Marraskuussa -festivaali yhdessä.

Essi Rossi ja työryhmä: Ejaculation Falls

Festivaalin avaava Ejaculation Falls on esitys, jossa kokoonnutaan seksuaalisuuden monimuotoisuuden äärelle. Ejakulaatioputouksilla on mahdollisuus jakaa seksuaalisuudesta ja seksistä sellaista, mikä on piilossa tai mille ei tunnu olevan julkisessa puheessa tilaa. Näyttämölle avautuva erilaisten kokemusten vuoropuhelu johdattaa normien ja kollektiivisten mielikuvien tuolle puolen.

Työryhmä: Sarah Kivi, Milla Martikainen, Michelle Orenius, Liisa Pesonen, Essi Rossi, Karoliina Vuohtoniemi sekä kuusi avoimen haun kautta mukaan kutsuttua esiintyjää: Asta, Eugenie, Heli, Lintu, Sari ja Stella

Vuosttaš álbmogat -klubba: Ailu Valle & DJ Uyarakq

Festivaalin avajaisillan Vuosttaš álbmogat -klubba on Baltic Circlen vuonna 2017 perustama klubi, joka nostaa esiin alkuperäiskansojen nykymusiikkia. Klubilla esiintyy saamelainen rap-artisti Ailu Valle yhdessä grönlantilaisen DJ Uyarakqin kanssa.

Ailu Valle on pohjoissaameksi, suomeksi ja englanniksi esiintyvä rap-artisti, jonka musiikki avaa ja kerrostaa poliittisia, ekologisia ja rytmisiä maisemia. Aqqalu Berthelsen, joka tunnetaan myös Uyarakq-taiteilijanimellä, on Nuukissa, Grönlannissa syntynyt itseoppinut musiikkituottaja, säveltäjä ja DJ. Berthelsen, jonka tausta on metallimusiikissa, työskentelee tällä hetkellä arktisten alkuperäiskansojen hip hop-  ja rap-skenessä Pohjois-Amerikan ja Euroopan arktisella alueella.

Wild Trippers – villin vieraat

Yön yli kestävä retki Väätäiskylään festivaalin ennallistamiskohteeseen Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan rajalle. Retki on ensikosketus tulevan vuoden ennallistamistalkoisiin, jotka toteutetaan yhteistyössä Osuuskunta Lumimuutoksen kanssa.

Oravasuo ja sen naapuritila, vuodesta 1565 lähtien asutettu Vanha Väätänen, luovat puitteen ajankohtaiselle ilmastonmuutospuheelle ja toiminnan suunnittelulle. Oppaina ja havaintojen jakajina toimivat Etelä-Pohjanmaan soita kuvannut luontokuvaaja ja kirjailija Eero Murtomäki, YK:n kuudennen IPCC-ilmastoraportin pääkirjoittajiin kuuluva dosentti Tero Mustonen sekä YTM (maantiede) Kaisu Mustonen, joka on erikoistunut naisten tietoon luonnon monimuotoisuuden kehityksessä. Keskustelua rytmittävät kolttasaamelaisen teatteri- ja elokuvaohjaaja, aktivisti Pauliina Feodoroffin kysymykset.

Gabriela Carneiro da Cunha: Altamira 2042

Altamira 2042 käsittelee luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, teollista maankäyttöä ja sen vaikutuksia paikallisiin alkuperäiskansoihin. Esitys vaatii huomiota villisti pauhaavalle joelle, Xingulle, jonka varsilla, laineilla ja syvyyksissä elää useita alkuperäiskansoja ja tuhansia kasvi- ja eläinlajeja.

Esiintyjä, brasilialainen Gabriela Carneiro da Cunha, johtaa kaiuttimien, kovalevyjen ja videotykkien orkesteria, jossa soivat Araweté- ja Juruna -alkuperäiskansojen sanat, Altamiran kaupungin asianajajan ja toimittajien väitteet, ambientartistien, räppäreiden ja taiteilijoiden äänet sekä kaupunki, metsä, eläimet, sade ja Xingu-joki itse.

Gabriela Carneiro da Cunha on näyttelijä, ohjaaja ja tutkija. Viimeiset seitsemän vuotta hän on johtanut Brasilian jokivarsilla Riverbank Project: about rivers, buiúnas and fireflies -projektia, jonka päämäärä on teollisen maankäytön vaikutusten näkyväksi tekeminen.

DTT-työryhmä: Deep Time Trans

Deep Time Trans -esityksessä matkataan ajan halki esihistorian ja elämän synnyn ei-binäärisyyden äärelle. Esiintyjät liikkuvat syvällä ajassa, nykyhetkestä neljän miljardin vuoden päähän menneisyyteen ihmettelemään evoluution nautinnollista perustaa.

Vuodesta 2019 yhdessä työskennelleen DTT-työryhmän jäsenet tulevat esitystaiteen, kuvataiteen ja larpin kentiltä. Yhdessä he ovat kysyneet leikin, larpin, kosketuksen ja keskusteluiden kautta sitä, kuinka käsittää evoluutiota tavalla, joka purkaa cis- ja heteronormeja, eikä tunnusta binääristä sukupuolikäsitystä.

Työryhmä: Ana Teo Ala-Ruona, Camille Auer, Alvi Haapamäki, Satu Kankkonen, Pihla Lehtinen, Even Minn, Eeti Piiroinen, Olivia Pohjola, Riikka Thitz, Emil Santtu Uuttu

Niko Hallikainen: Black Mercedes

Black Mercedes on esitysrunoilija ja kirjoittaja Niko Hallikaisen uusi viisituntinen sooloesitys. Teos on puhesäestys Prinsessa Dianan televisioiduille hautajaisille vuodelta 1997, joka palvelee portaalina kollektiivisen alitajunnan tutkimattomille raunioille.

Black Mercedes käsittelee menetystä, sydänsärkyjä, miljardöörejä, emotionaalista epävakautta, psyykkisiä puutarhoja, palatseja, slummeja, sairaaloita, salaisia käytäviä, salaisia päiväkirjoja, salaliittoja, Euroopan unionia, veroparatiiseja, pyhyyttä, maata ja rakkautta.

Ingrid Fadnes & Fábio Nascimento: MATA & Killer Forest

MATA (2020) on dokumenttielokuva teollisen maankäytön vaikutuksista: ilmastonmuutoksesta sekä alkuperäiskansojen ja pienviljelijöiden yrityksistä puolustaa maata, joka on pitänyt heidät elossa.

Brasilian itärannikolla, Etelä-Bahiassa kasvoi kerran yksi maailman suurimmista sademetsistä. Muutaman vuosikymmenen aikana maisema on muuttunut täysin. Sademetsän tilalla kasvaa nyt silmänkantamattomiin selluteollisuudessa käytettyä eukalyptuspuuta, vieraslajia, joka on syrjäyttänyt kaiken muun elämän ympäriltään.

MATA on Fadnesin ja Nascimenton ensimmäinen yhteinen elokuva. Baltic Circle -festivaalin ohjelmistossa nähdään taiteilijoilta lisäksi Killer Forest -installaatio, joka johdattaa syvemmälle eukalyptusmetsään.

Samuli Laine: Nurture

Nurture on kahdenkeskinen esitys, jossa esiintyjä Samuli Laine imettää katsojaa. Intiimi huolenpidon ele ravitsee ja antaa luvan olla hetken kannateltavana.

Teos purkaa imettämiseen ja hoivaan liitettyä sukupuolittuneisuutta ja kutsuu tarkastelemaan vuorovaikutussuhteita kaiken elävän välillä: olemassaolomme linkittyy sekä lukemattomiin ihmisyhteisöjen verkostoihin että biologisiin prosesseihin, jotka ylläpitävät kehojamme ja ylipäänsä mahdollistavat elämän planeetallamme.

UNDERTONE – A Proposal For Legal Loitering

Baltic Circle -festivaalin viimeinen yö on kunnianosoitus elektronisen musiikin alakulttuurille ja ballroom-traditiolle – sekä niiden historialliselle merkitykselle turvallisten tilojen luojina. Klubin ja esityksen rajapinnassa liikkuva UNDERTONE – A Proposal For Legal Loitering sykkii vieraanvaraisuutta, vapautta, värejä ja voimaa.

Performatiivinen, alati muuttuva tila- ja ääni-installaatio tarkastelee turvallisuuden eri muotoja, julkisten tilojen roolia, valvontakulttuurin politiikkaa ja itsemääräämisoikeutta.

Työryhmä: Alvaro Gomes, Caroline Suinner, Dennis Okoth, Ellen Virman, Eric Barco, Geoffrey Erista, Haliz Yosef, Jennifer Appleton, Joona Huotari, Laura Eklund Nhaga, Sunny Seppä ja Tinttu Henttonen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Lataa pressikuvat

Kiia Beilinson, tiedottaja, Baltic Circle
+358 (0)41 700 5815,

Baltic Circle on kansainvälinen teatterifestivaali, joka järjestetään vuosittain marraskuussa Helsingissä. Festivaali luo intensiteettejä kaupunkiin, tutkii ajankohtaisia ilmiöitä, ottaa kantaa ja kutsuu vuoropuheluun. Baltic Circle uskoo taiteen esteettiseen ja affektiiviseen voimaan sekä esitysten sosiaaliseen ja poliittiseen toimijuuteen. Festivaalilla nähtävät teokset tutkivat uusia esitystaiteen muotoja ja tekemisen tapoja.  #BalticCircle @balticcircle

Illustration: Katri Astala & Pauliina Nykänen