Baltic Circle 2022 ohjelmisto keskittyy yhteenkuuluvuuden rakentamiseen ja tietojen vaihtoon

Illustration: Katri Astala, Iisa Pappi

Kansainvälinen teatterifestivaali Baltic Circle järjestetään 19. kerran 18.–26.11.2022 Helsingissä. Ohjelmistossa nähdään jopa kahdeksan kantaesitystä sekä kotimaisia ja kansainvälisiä vierailuesityksiä. Esitykset levittäytyvät epätyypillisiin esitystiloihin aina Honkaluodosta Villa Saliniin ja Ilmalan RTI-taloon, jonne rakentuu myös festivaalin klubi.

Baltic Circle 2022 järjestetään kriisien ajassa. Niiden myötä festivaali haluaa kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustaa yleisöä juhlimaan erilaisuutta sekä toinen toistamme. Kohtaamisen ja yhteisöllisyyden teemat kaikuvat ohjelmistossa esimerkiksi Tea Andreolettin YELLOWCAKE:ssa, jossa Andreoletti kutsuu yleisön kalastajamökkiin jakamaan protestitarinoita, ja Biret & Gáddjá Haarla Pieskin tanssiteoksessa Starting from Staring, jossa taiteilijat tutkivat kuuluvuutta sukuun ja paikkaan tanssin keinoin.

Myös taidemaailman rakenteita tuuletetaan Baltic Circlen Tulevan näyttämö -hankkeen piirissä tuotetuissa teoksissa. Isa Hukan koollekutsuma työryhmä rampa associations kyseenalaistaa jatkuvan tuottavuuden eetoksen ja kutsuu yleisön seuraamaan työryhmän tutkielmia huolenpidosta, radikaalista saavutettavuudesta ja toimijuudesta. Jo viime vuonna päätösklubin täyttäneen Geoffrey Eristan luotsaama UNDERTONE luo tänä vuonna festivaaleille näyttämöteoksen, joka purkaa valtaa tarkkailla toisia teknologian keinoin. Tulevan näyttämö on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen hanke, jonka tavoitteena on muuttaa näyttämöitä moninaisemmiksi ja juurruttaa kestävämpiä praktiikoita esittävän taiteen kentälle.

Festivaaliohjelma esitysjärjestyksessä:

rampa associations: haavoittuvaisia havaitsemisia

Kansainvälisen kroonisesti sairaiden rampataiteilijoiden työryhmän  luoma haavoittuvaisia havaitsemisia on helpommin saavutettavissa oleva kaksipäiväinen tapahtuma. Ensimmäisessä yhteisessä projektissaan työryhmän lähtökohtana on tuottavuuden, suorittamisen ja esittämisen vaatimusten kyseenalaistaminen. Projektin taiteilijat lähestyvät kukin aihetta omasta tulokulmastaan ja eri äänistä muodostuu riitasointuinen, polyfoninen esitystapahtuma. Työryhmä harjoittaa kollektiivista taiteentekoa, huolenpitoa, yhteyden vaalimista, saavutettavuuden luomista ja suostumuksen neuvottelua pandemia-aikana. Sinut on lämpimästi kutsuttu mukaan osallistumaan.
Työryhmä: Isa Hukka, Aku Meriläinen, Ar Utke Ács, Sunna Maaret, Hang Linton, Laura Lulika & Sal Reis Trouxa

Henriikka Himma & työryhmä: I was living in a strange place

I was living in a strange place on näyttämöteos jaettujen ja yksityisten tilojen historiasta, ajasta, arkkitehtuurista ja kodista. Teos käy dialogia Helmi Kajasteen esseekokoelman Rakenna, kärsi ja unhoita kanssa ja tutkii siitä vaikuttuen, minkälaisten tilojen ja arkkitehtuuristen maailmankuvien kautta elämämme muodostuu.
Työryhmään kuuluvat Henriikka Himma, Kaisa Karvinen, Julia Lappalainen, Nicolas “Leissi” Rehn ja Sofia Palillo.

Biret & Gáddjá Haarla Pieski: Starting from Staring – Čalmmiid Čađa 

Biret & Gáddjá Haarla Pieskin tanssiteos Starting from Staring käsittelee kohtaamisia ja yhteenkuuluvuutta. Tässä paikassa, tässä olotilassa, näiden ihmisten kanssa, tänään, nyt: “čalbmat” tarkoittaa “alkaa nähdä”. Teos on ensiesitetty Beursschouwburgissa Brysselissä Art & Land – EU Sámi -viikon 2022 puitteissa.
Työryhmä: Biret Haarla Pieski, Gáddjá Haarla Pieski, Antoine Dupuy-Larbre, Nicholas Francett, Katarina Barruk, Arnljot Nordvik, Meri Ekola

Chekhov Machine: Syntipukki

Pitkän linjan taiteilija Cris af Enehielmin Syntipukki liikkuu odotusten ja tolkun kerrosten alla. Teoksen perustana on työryhmän omat pimeät ja tuhoisat ajatukset, jotka päivänvalossa yritetään piilottaa. Tanssia, kirjallisuutta, video- ja äänitaidetta yhdistävä teos tutkii ihmistä monipersoonaisena ja pirstaleisena kokonaisuutena, jolla on monta limittäistä minäkuvaa. Se kysyy: mitä ovat länsimaisen ihmisen synnit nykypäivänä – tai toisaalta hyveet?
Työryhmä: Cris af Enehielm, Jonna Eiskonen, Antonia Henn, Meri Anna Hulkkonen, Sue Lemström, Carl Lindgren, Antti Seppänen

Pia Sirén, Mirella Pendolin & Ilona Valkonen: Plant Based Stories

Plant Based Stories on kolmivuotinen projekti, joka tutkii ihmisten luontosuhdetta. Baltic Circle -festivaalilla Plant Based Stories kerää Riistavuoren palvelutalossa ihmisten muistoja ja anekdootteja, jotka liittyvät kasveihin. Tarinat toimivat pohjana vuoden 2023 ANTI-festivaalilla ensi-iltansa saavalle esitykselle, ja lopulta 2024 Hangö Teaterträffiin luotavalle elävälle kasvi- ja tarinamonumentille. Plant Based Stories on osa Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa kolmivuotista Kulkue-hanketta, jonka puitteissa teos kulkee Kuopiosta Helsinkiin ja Hankoon.

Janina Rajakangas: Venus

Venus on teini-ikäisten tyttöjen kanssa tehty teos nuorten erotisoinnista ja siitä, mitä on olla tyttö 2020-luvulla. Se on monialainen projekti teini-ikäisen tytön kasvamisesta patriarkaatin ehdoilla. Venus paljastaa ulkopuolisten osallisuuden tyttöjen käsitykseen kauneudesta ja merkityksellisyydestä.
Työryhmä: Janina Rajakangas, Maija Reeta Raumanni, Volta Rajakangas-Moussaoui, Natalia Foster, Mea Holappa, Seela Merenluoma, Alina Pajula, Kirsi Gum, Tuuli Kyttälä, Ulrika Vilke

UNDERTONE: Traces of Imminence

UNDERTONE – Traces of Imminence keskittyy valvontakulttuurin ilmiöön ja siihen, miten hallinnoimme lajitovereitamme teknologian keinoin. Kokeellista teatteria, tanssia ja installaatiota yhdistelevä teos kuljettaa yleisön tutkimusmatkalle kuvitteelliseen todellisuuteen, joka kerrostaa menneen, nykyisen ja tulevan ajallisuudet.
Työryhmä: Eric Barco, Geoffrey Erista, Aju Jurvanen, Selma Kauppinen, Amita Kilumanga, Iiris Laakso, Mikki Noroila 

Chiara Bersani: Seeking Unicorns

Yksisarvinen on myyttinen eläin, jonka muotoa ei ole määritelty: toisinaan yksisarvinen kuvataan härän muodossa, joskus taas hevosen. Teoksessaan Seeking Unicorns koreografi Chiara Bersani haluaa hyvittää yksisarvisen kokemat vääryydet antamalla itsensä kokonaan sille. Hän haluaa antaa yksisarviselle tarinan, rakkauden ja valinnan vallan: ”Sinä et tulkitse minua, minä näytän sinulle tavan ymmärtää minua. Otan vastuun sen kuvan antamisesta, jonka maailma minusta saa.” Esitystä inspiroi pohjoinen valo ja se esitetään Kiasman aulassa auringonnousun aikaan.
Työryhmä: Chiara Bersani, Fra De Isabella, Paolo Tizianel, Giulia Traversi, Valeria Foti, Eleonora Cavallo, Elisa Orlandini

Tea Andreoletti: Yellowcake

Tea Andeoletti rakentaa Baltic Circleen vuoristomajan, yhteisen tilan, joka muistuttaa häntä kotikaupungistaan Ylä-Serianan laaksossa, Pohjois-Italiassa. Laakso sijaitsee maan suurimman uraanikeskittymän päällä ja se kärsii väestökadosta, palvelujen puutteesta sekä kylien yhteistyön latistavasta konservatiivisesta asenteesta. Viimeiset kaikkia laakson kyliä yhdistäneet yhteisöllisyyden muodot olivat uraanikaivosten vastaiset liikkeet vuonna 1979.

Andreolettin vuoristomaja pyrkii vahvistamaan noita yhteenkuuluvuuden ja yhteisyyden hetkiä, jotka usein unohtuvat kertomuksista. Majaan hän kutsuu asiantuntijoita, yhteisöjä ja festivaaliyleisöä jakamaan ja kuulemaan uraanin louhintaan liittyviä tarinoita, niiden päähenkilöitä, mukana olevia yhteisöjä sekä festivaalin katsojia. Andreoletti moderoi keskustelua performatiivisen narratiivin kautta, joka luo elämyksellisen jakamisen hetken.

Fridaymilk: Inversia in exile showcase

Baltic Circle 2022 päättyy Murmanskissa toimivan riippumattoman kuraattoriryhmän Fridaymilkin luomaan klubiin. Fridaymilk herättää RTI-talon henkiin audiovisuaalisilla esityksillä, installaatioilla ja musiikilla.
Työryhmä: Zhanna Guzenko, Oleg Khadartsev

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Pressikuvat

Emmi Linnankivi
Viestinnän asiantuntija, Baltic Circle
+358 (0)50 464 3238,

Baltic Circle on kansainvälinen teatterifestivaali, joka järjestetään vuosittain marraskuussa Helsingissä. Festivaali luo intensiteettejä kaupunkiin, tutkii ajankohtaisia ilmiöitä, ottaa kantaa ja kutsuu vuoropuheluun. Baltic Circle uskoo taiteen esteettiseen ja affektiiviseen voimaan sekä esitysten sosiaaliseen ja poliittiseen toimijuuteen. Festivaalilla nähtävät teokset tutkivat uusia esitystaiteen muotoja ja tekemisen tapoja.  #BalticCircle @balticcircle

Illustration: Katri Astala, Iisa Pappi