Tulevan näyttämö

A double-exposed red-tinted image, where one image shows lightning-like light phenomena and the other shows a group of people in a dark space. Two of the people are looking towards the camera, the others are doing something next to them, their attention fixed on each other. Some have some kind of necklaces made of strings around their necks.

Undertone, 2021. Photo: Tani Simberg / Baltic Circle

Tulevan näyttämö on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen hanke. Sen tavoite on muuttaa näyttämöitä moninaisemmiksi ja juurruttaa kestävämpiä praktiikoita esittävän taiteen kentälle. Hankkeen taiteilijat kyseenalaistavat kehoon, kykyyn, kieleen tai kokemukseen liittyviä normeja, vahvistavat praktiikallaan marginalisoituja yhteisöjä ja ovat tiiviissä, vaihtoon ja vuoropuheluun perustuvassa, suhteessa Baltic Circlen kanssa.

Kun pandemia ja ekokriisi ovat hiljentäneet näyttämön, kuulee ohi sen, mikä on jatkuvasti äänessä.

Tulevan näyttämö syntyi tarpeesta hidastaa prosesseja ja muuttaa taidekenttää kulttuurisesti moninaisemmaksi. Se on reagointia poikkeusajassa, jossa on tilaa kyseenalaistaa vallitsevia normeja ja rakenteita sekä potentiaali synnyttää uutta kulttuuria. Hanke luo jatkumoa niin Black Lives Matter -liikkeelle kuin institutionaaliselle muutoshalulle purkaa valtarakenteita, transfobiaa ja ableismia. Se on Baltic Circlen aktiivista toimijuutta muuttaa rakenteita sosiaalisesti kestävämmiksi, vähemmän syrjiviksi ja sosiaalisesti tasa-arvoisemmiksi.

Hankeen myötä festivaali kutsuu kolme esitystaiteilijaa työskentelemään kahden vuoden ajaksi festivaalille. Kukin taiteilija kokoaa työryhmän, jolle tarjotaan kahtena vuonna työskentelyresidenssi, kaksi tuotantopaikkaa festivaalin ohjelmistossa, tuottaja sekä viestintä-, markkinointi- ja sisällöllistä tukea. Hankkeeseen on sisäänrakennettu aikaa vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Hankkeen ensimmäisen kutsutaiteilijan, Geoffrey Eristan koollekutsuman työryhmän teos UNDERTONE – a Proposal for Legal Loitering nähtiin Baltic Circle -festivaalilla 2021. Vuoden 2022 festivaaliohjelmistosta hankkeeseen kuuluivat Eristan ja työryhmän (Eric Barco, Aju Jurvanen, Amita Kilumanga, Selma Kauppinen, Iiris Laakso ja Mikki Noroila) teos UNDERTONE – Traces of Imminence sekä hankkeen toisen kutsutaiteilijan Isa Hukan koollekutsuman työryhmän rampa associationsin teos haavoittuvaisia havaitsemisia. rampa associations -työryhmään kuuluivat Hukan lisäksi taiteilijat Ar Utke Ács, Hang Linton, Laura Lulika, Sunna Maaret, Aku Meriläinen ja Sal Reis Trouxa. Teos voitti Vuoden teatteriteko -palkinnon.